IGS™: Isolated Ground System

Istnieje wiele systemów instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniające się czasy i normy, kolejne modyfikacje i niejednolita infrastruktura energetyczna powodują, że środowisko pracy urzadzeń audio-video w mieszkaniach i domach jest zawsze niewiadomą. Naszym zdaniem kondycjoner nie może być kolejnym elementem tej zagadki - powinien być rozwiązaniem.

Ta idea była zarodkiem pomysłu zrealizowanego pod nazwą Isolated Ground System™. Filtry i cała struktura wewnętrzna kondycjonera są niezależnym systemem, odspearowanym elektrycznie i mechanicznie od obudowy. Dla funkcjonowania kondycjonera z IGS nie ma znaczenia do jakiej instalacji zostanie podłączony. Nawet ekstremalny błąd w konfiguracji linii zasilającej nie naruszy bezpieczeństwa użytkownika, bowiem obudowa kondycjonera nie ma styczności z energetycznymi obwodami wejściowymi i wyjściowymi urządzeń.

Jednocześnie kondycjoner, jak i podłączone do niego odbiorniki wciąż są uziemione, gdyż IGS nie wpływa na ich stan i ewentualny przepływ prądów w obwodzie zerującym. Pojemność między linią L (przewód gorący) a masą (obudową zewnętrzną) kondycjonera nie przekracza 160pF, co ogranicza prąd upływu do najwyżej kilkunastu milionowych części ampera. Wytrzymałość dielektryczna izolacji wynosi minimum 3kV.