EPS: EquiPotential Shielding

EPS to skrót od "EquiPotential Shielding". Ekranowanie ekwitpotencjalne pozwala na zmniejszenie wpływu, jaki mają ładunki przemieszczające się wewnątrz płaszcza ekranującego na prąd użyteczny płynący w chronionych przewodach.

W tym rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przepływu prądów (tych, które nie są skutkiem działania zewnętrznego promieniowania EM) przez warstwę ekranu. Możliwość taka istnieje bowiem zawsze, gdy istnieje różnica potencjałów między źródłem a odbiornikiem energii w omawianym obwodzie. Ponieważ nie ma nigdy gwarancji, że potencjały będą identyczne, zatem liczyć się należy z powstawaniem tego rodzaju ruchu elektronów. Prąd ten indukowałby przepływ analogicznego prądu w liniach użytecznych, innymi słowy generowałby zakłócenia przenoszone wprost do odbiorników. Rozdzielenie funkcji ekranującej od ochronnej pozwala na efektywniejsze wykorzystanie możliwości kabla i odporniejszą na zakłócenia transmisję energii.

System podwójnego, izolowanego ekranowania wznosi opisaną ideę na wyższy poziom. Sam ekran EPS jest bowiem wtedy również ekranowany - przez drugi, niezależny ekran, który jest elektrycznie odeń odizolowany. Jego funkcją jest zabezpieczenie działania właściwego ekranu EPS w obszarze prądów indukowanych przez pola elektromagnetyczne spoza układu. System taki działa bilateralnie, a więc emisja ograniczona zostaje nie tylko do wewnątrz kabla, ale i na zewnątrz niego. Skuteczność bariery tworzonej przez tak zaaranżowane powłoki jest bardzo wysoka, gdyż ekranujące działanie oplotów wówczas mnoży się (a nie dodaje).