MF-Signature

Kondycjonery serii ReVolt™ wytwarzane są również w ekskluzywnych wersjach MF-Signature. Te ulepszone modele szczycą się kilkoma unikalnymi cechami podnoszącymi jakość, trwałość i parametry kondycjonerów. To wpływa na brzmienie całego systemu i wyróżnia je spośród innych urządzeń znajdujących się na rynku. Modele MF-Signature wykonywane są całkowicie ręcznie i podlegają osobistej inspekcji przez głównego konstruktora.

Pakiet ulepszeń obejmuje trzy grupy zagadnień:

TYLKO LUTOWANIE, BRAK POŁĄCZEŃ KONTAKTOWYCH

Lutowanie daje najtrwalsze połączenia o najniższej rezystancji. Jednak jest, przy grubych przewodach, najtrudniejsze i najkosztowniejsze do wykonania. Bezkompromisowe podejście do rozwiązań technologicznych w kondycjonerach MF-Signature nie pozwala nam na użycie innego typu połączeń. Do ich wykonania używamy specjalnego, eutektycznego stopu o zawartości 3,7% srebra (lub innego, jeśli takie jest życzenie odbiorcy).

EKRANOWANIE CZYSTYM SREBREM

Helion: komplementarny ekran elektromagnetyczny z czystego srebra i zimnowalcowanej stali anizotropowej

Zadaniem ekranu elektrostatycznego jest odprowadzenie ładunków na nim gromadzonych lub w nim indukowanych. Im niższa jego rezystancja tym to działanie jest skuteczniejsze. W podstawowych modelach kondycjonerów wykorzystujemy do tego celu powłokę aluminiową, w serii ReVolt - miedzianą. Wersje MF-Signature korzystają z warstwy wykonanej z czystego srebra. Ekran elektrostatyczny obejmujący główny zespół filtrów jest więc chroniony przez najlepszy znany przewodnik, przez co najskuteczniej zapobiega wpływowi pól zewnętrznych na pracę układów.

ZŁOCENIE STYKÓW OCHRONNYCH

Najwyżej cenionym materiałem pokrycia styków prądowych przy napięciu 220-240V jest rod. Jest on bowiem bardzo twardy (czego nie można powiedzieć o np. srebrze) i dobrze przewodzi elektryczność, a jednocześnie jest odporny na łączenie dużych prądów i napięć (czego nie można powiedziec o np. złocie). Rodem są więc powlekane, w serii ReVolt, wszystkie styki prądowe wszystkich gniazd oraz styki wejściowe. Jednak złącza ochronne pracują przy znikomych napięciach, tu nie ma groźby wystąpienia niszczącego złoto iskrzenia. Jednocześnie złoto ma niższą oporność kontaktową, większą konduktancję i najlepsze właściwości w zakresie mikroprądów – stanowi więc idealne pokrycie dla styków ochronnych. Ma to zastosowanie właśnie w opcji MF-Signature.