kondycjoner sieciowy Helion serii ReVolt kondycjoner sieciowy Helion serii ReVolt
ReVolt AIR CORE
sześciokanałowy balansowany kondycjoner sieciowy

Ćwierćwiecze pierwszego zbudowanego przez nas kondycjonera dało nam asumpt do pewnego podsumowania i stało się jedną z przyczyn powstania nowej grupy urządzeń – Helion ReVolt. Kondycjonerów tej linii nie dotyczą ograniczenia związane z produkcją wysokoseryjną, gdzie liczą się oszczędności, ponieważ każda sztuka modelu ReVolt powstaje jednostkowo według spersonalizowanej specyfikacji, by jak najlepiej przyszykować ją do zasilania Twojego systemu. Zadaniem serii Helion ReVolt jest płynna, synergetyczna współpraca z najwyższej jakości systemami z grupy High-End i top Hi-Fi.

W najnowszym wykonaniu kondycjonery ReVolt AIR CORE odwołują się do całkowicie liniowej i pozbawionej limitów prądowych techniki rdzeni powietrznych. Filtry powstające z ich użyciem słusznie mają opinię doskonalszych brzmieniowo i technicznie, niż bazujące na cewkach rdzeniowych. Nie dotyczą ich bowiem ograniczenia prądu, tak ciągłego jak i impulsowego, oraz nie wprowadzają zniekształceń harmonicznych. Największe korzyści płyną z wyważonego stosowania obu rodzajów podzespołów, przy czym w krytycznych dla jakości dźwięku punktach wybieramy cewki powietrzne tak, by poszerzały, uzupełniały i wspomagały działanie dławików rdzeniowych. Istotne jest podkreślenie, że wspomniane wyżej zalety dławików AIR CORE są nieosiągalne dla jakichkolwiek filtrów z dławikami rdzeniowymi.

Istnieje wiele systemów instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniające się czasy i normy, kolejne modyfikacje i niejednolita infrastruktura energetyczna powodują, że środowisko pracy urzadzeń audio-video w mieszkaniach i domach jest zawsze niewiadomą. Naszym zdaniem kondycjoner nie może być kolejnym elementem tej zagadki - powinien być rozwiązaniem. Ta idea ziściła się w pełni w modelu ReVolt. Dla funkcjonowania tego kondycjonera nie ma znaczenia do jakiej instalacji zostanie podłączony. Nawet ekstremalny błąd w konfiguracji linii zasilającej nie naruszy bezpieczeństwa użytkownika. Zapewnia to Isolated Ground System™, który powoduje, że obudowa kondycjonera nie ma styczności z energetycznymi obwodami wejściowymi i wyjściowymi urządzeń. Kondycjonery ReVolt nie są też uzależnione od działania, stanu czy rodzaju bezpieczników nadprądowych instalacji domowej, gdyż są w tym względzie samowystarczalne.

Kluczowe zadanie kondycjonera, czyli ochrona przed przepięciami, wyładowaniami i szpilkami o dużej mocy wzniesiona została na nowy poziom. Dotyczy to zarówno czasu reakcji na przepięcie (0,001ns) jak i zdolności do pochłaniania ogromnych impulsów podczas takiego zdarzenia (80 000 amperów, 1500 dżuli). Jednocześnie wyeliminowane zostały tradycyjne iskierniki, które podczas działania generują dużą ilość zakłóceń radioelektrycznych, a przede wszystkim - dla zachowania skuteczności - wymagają regularnej wymiany. Stosujemy bloki złożone z elementów krzemowych oraz zawierających siatkę utlenionych metali wypełnioną strukturą ceramiczną potrafiące zaabsorbować nawet 6kW mocy pochodzącej z przepięcia – przez ułamek sekundy potrzebny do odłączenia zasilania przez główny wyłącznik kondycjonera. Niezawodność i precyzyjnie dobrane parametry tego ostatniego elementu nabrały więc ogromnej wagi.

Helion wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny z aktywacja solenoidową i medium silikonowym

W 1932 roku Heinemann wynalazł i opatentował wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny aktywowany przez solenoid, pozwalający na kontrolowane wyzwalanie, zależne od wartości prądu i czasu jego przepływu, a to wszystko przy zachowaniu absolutnie minimalnej rezytancji szeregowej elementu. Dziś firma produkuje dla nas takie wyłączniki na nasze zamówienie i według naszej specyfikacji. Transformatory balansujące wyposażyliśmy zaś dodatkowo w zestaw zabezpieczeń termicznych, przeciwzwarciowych i przeciwprzeciążeniowych działających automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Cały kondycjoner pozbawiony jest więc tradycyjnych bezpieczników topikowych działających na zasadzie przepalanego drutu. Ponadto w torze prądowym nie zostały użyte przekaźniki; rezystancja kontaktowa ich styków - w dodatku zmienna, bo zależna od temperatury i wartości prądu - ograniczałaby osiągi prądowe i mocowe wyjść dla wzmacniaczy. Dzięki powyższym cechom kondycjoner Helion ReVolt jest jednostką bezobsługową, a jednocześnie rezystancja wtrącona między wejście a wyjście jest niespotykanie niska – nie przekracza 0,008 oma. Praktycznie każda domowa instalacja elektryczna, nawet dedykowana, i wiele kabli zasilających ma większą oporność, co powoduje, że kondycjoner nie jest już ciasnym przewężeniem dla przesyłu silnych prądów.

By to osiągnąć konieczne było zastosowanie – prócz wspomnianych bezpieczników hydrauliczno-magnetycznych - okablowania o adekwatnym przekroju. Przetapiana, odprężana miedź elektrolityczna gatunku Grade I CW009AC 99,9999% Oxygen Free w kalibrze 9 AWG została użyta na przewody prądowe, które zostały skrócone do absolutnego minimum. Sumaryczny przekrój przewodów prądowych w ReVolt to 32 mm² - co odpowiada szerokości ścieżek 68 cm, i to takich pogrubionych do 70µm! Nawet w największych urządzeniach nie byłoby praktyczne prowadzenie tak monstrualnych ścieżek od wejścia do wyjścia. Dlatego zupełnie wyeliminowaliśmy płytki drukowane (PCB) z kondycjonera. Prąd płynie tylko przewodami miedzianymi – bez zatamowań w postaci mikronowej warstwy przewodnika naniesionej na płytkę drukowaną, która wtrącona w obwody wysokoprądowe działałaby jak odcinek ruchu wahadłowego na autostradzie – hamowałyby swobodny przepływ. Całość wykonana jest bezkompromisową techniką montażu przestrzennego, co skraca drogę pokonywaną przez prąd i minimalizuje impedancję linii. Wszystkie łączenia, w wersjach MF-Signature, wykonane są tylko za pomocą lutowania opatentowanym stopem eutektycznym z zawartością 3,7% srebra. Gwarantuje to nie tylko najniższe możliwe straty, ale i odporność na upływ czasu i korozję elektrochemiczną, która zagraża połączeniom kontaktowym – ściskanym i skręcanym.

Specjalną uwagę poświęciliśmy transformatorowi balansującemu. Ten krytyczny element ma za zadnie dostarczyć najwyższej jakości energię dla wrażliwych urządzeń, których pobór mocy jest stały, niezależny od głośności muzyki czy jasności obrazu. Takie komponenty, jak odtwarzacz CD/DVD, streamer, tuner czy przetwornik D/A przetwarzają sygnały o niskim poziomie i wielkiej częstotoliwości, są więc szczególnie narażone na nieidealność linii zasilającej.

Transformatory te produkowane są na nasze specjalne zamówienie wyłącznie dla nas, zgodnie z naszymi wymaganiami technicznymi. Dzięki szczelinie powietrznej mają one 10-krotnie większą odporność na asymetrię prądu lub podmagnesowanie prądem stałym, niż zwykłe transformatory. Wpływa to na zachowanie parametrów, w tym zapobieżenie magnetostrykcji odpowiedzialnej za głośność pracy elementu przy zmiennym obciążeniu. Potrójne ekranowanie elektrostatyczne i pojedyńcze magnetyczne, wykonane ze stali anizotropowej 2mm gwarantuje minimalne pole rozproszenia, poniżej 0,02µT. Ponadto transformator zapewnia niezbędną izolację galwaniczną i dodatkową, bardzo skuteczną filtrację – m.in. całkowitą eliminację potencjałów stałych – co w efekcie powoduje, że prąd dostarczany do źródeł cechuje się najniższymi zniekształceniami i najwyższym stopniem czystości i odporności na zakłócenia zewnętrzne.

Helion niskostratne, polipropylenowe, samoregenerujące się kondensatory impulsowe

Ground Loop Break to system łączeniowy mas odbiorników, którego funkcją jest ochrona przed zakłóceniami zbieranymi przez pasożytniczą pętlę uziemienia tworzącą się w systemach elektroakustycznych. Zakłócenia te przenikają do głośników powodując przydźwięk, buczenie, itp zjawiska ograniczające dynamikę i przeszkadzające w odbiorze treści. Istnienie lub brak kondycjonera w systemie nie wpływa na prawdopodobieństwo powstania pętli masy, ale tylko kondycjoner z GLB daje możliwość jej przerwania. Zadaniem przełączników GLB jest bowiem usunięcie szkodliwego połączenia zamykającego obwód niechcianej anteny wprowadzającej elektromagnetyczne śmieci do toru audiowizualnego. System GLB jest tak pomyślany, że pozwala na przerwanie pętli w dowolnym miejscu i w wielu punktach jednocześnie, co daje pełną kontrolę nad rozkładem połączeń.

Helion ReVolt SLi wnętrze

By nie utracić ultraniskiej impedancji kondycjonera dla częstotliwości energetycznej 50Hz zastosowaliśmy gniazda przyłączeniowe o specjalnej konstrukcji. Zrezygnowaliśmy ze złoconych styków prądowych, gdyż złoto – choć jest idealnym materiałem na pokrycie kontaktów małosygnałowych - nie nadaje się do łączenia wysokich napięć i prądów (powstająca wtedy iskra niszczy warstwę złota). Element stykowy wykonany jest więc ze stopów miedzi o wysokiej sprężystości i poplaterowany rodem (Rh). Powłoka z tego metalu szlachetnego jest najlepszym rozwiązaniem przy łączeniu dużych napięć i prądów. Jest niewrażliwa na iskrzenie, przy tym sześciokrotnie odporniejsza na ścieranie, niż złoto, a jednocześnie ma dobrą przewodność, nie zużywa się i nie pokrywa tlenkami i siarczkami, jak srebro. Dodatkowo w wersjach MF-Signature styk linii uziemiającej, gdzie nie występują niszczące złoto napięcia i prądy, jest pozłacany dla najniższej rezystancji przejścia i pewnego kontaktu niezależnie od siły docisku i upływu czasu.

Gniazda wyjściowe nie są łączone w pary lub kwartety - każde ma oddzielny filtr i własne okablowanie. Dzięki temu podłączane urządzenia są faktycznie odseparowane od siebie wzajemnie. Dodatkowo wszystkie styki poddane zostały procesowi kriogenicznego uszlachetniania skutkującego polepszeniem przewodności i właściwości mechanicznych.

Zadbaliśmy o skuteczną filtrację przeciwzakłóceniową. Wielostopniowe, równoległe układy pasywne usuwające zakłócenia symetryczne i niesymetryczne działają bilateralnie, tzn. ograniczają również potencjalną emisję zakłóceń powstającą od strony odbiorników. Zastosowanie znalazły tu samonaprawialne kondensatory polipropylenowe o ultraniskiej stratności dla częstotliwości 50/60Hz (poniżej 0,0001) oraz wytrzymałości impulsowej rzędu 3000V/µs. Współdziałają one z ceramicznymi filtrami magnetycznymi, które zostały odsprzężone i zaekranowane nie tylko elektrostatycznie, ale również magnetycznie. To bardzo istotne, bo przy tak niskich częstotliwościach, jak energetyczna 50/60Hz główną drogą przenikania zakłóceń nie są sprzężenia elektrostatyczne (pojemnościowe), lecz magnetyczne. To zadanie powierzyliśmy wyżarzanej, anizotropowej, zimnowalcowanej blasze stalowej o łącznej grubości 3,5mm. Jest wycinana laserowo z dokładnością do 0,01mm i charakteryzuje ją brak pasm Lüdersa i wysoka przenikalność magnetyczna.

Wszystkie przedstawione cechy, technologie i rozwiązania stwarzają stabilną, energooszczędną i konfigurowalną platformę na której opiera się zasilanie całego systemu elektroakustycznego. Każdy egzemplarz kondycjonera montowany jest w EU, w całości ręcznie, pod nadzorem specjalistów z 30-letnim doświadczeniem zawodowym w branży. Modele tej linii wyróżnia zwarta, solidna konstrukcja, dzięki czemu są one masywne i bardzo odporne.

Helion ReVolt

 

 

Specyfikacja techniczna

Parametr Wartość
Ilość gniazd wysokoprądowych 4
Ciągły prąd wyjściowy / moc wyjściowa 16A / 3800 W
Maksymalny impulsowy prąd / moc wyjściowa 240A / 40,7 kW
Wytrzymałość prądowa wewnętrzna, prąd ciągły 42A
Rezystancja szeregowa <0,008 ohm
Ilość balansowanych gniazd transformatorowych 2
Obciążalność ciągła wyjść balansowanych transformatorowych Łącznie 100W
Rodzaj transformatora Balansowany CC-core ze szczeliną powietrzną, potrójnie ekranowany, impregnowany próżniowo, hermetyzowany kompozytem kopolimerowym.
Rodzaj bezpiecznika głównego Hydrauliczno-magnetyczny aktywowany przez solenoid, automatyczny.
Bezobsługowe zabezpieczenie wyjść transformatorowych Tak
Czas reakcji 0,001ns
Maksymalna pochłaniana energia 1500J
Maksymalny pochłaniany prąd udarowy 80 000 A
Przełączniki GLB™ dla każdego gniazda Tak
System izolowanego uziemienia (IGS™) Tak
Brak płytek drukowanych Tak
Okablowanie wewnętrzne 9 AWG, miedź elektrolityczna Grade I CW009AC 99,9999% Oxygen Free, wyżarzana i odprężana.
Połączenia wyłącznie lutowane Tak, ale tylko w wersji MF-Signature.
Rodzaj lutowia Eutektyczne, 3,7%Ag lub inne wg żądania.
Ekranowanie zespołu filtrów

Magnetyczne ze stali anizotropowej oraz elektrostatyczne z miedzi.

W wersji MF-Signature magnetyczne ze stali anizotropowej oraz elektrostatyczne ze srebra.

Ekranowanie magnetyczne zewnętrzne Stal anizotropowa 2 mm
Rozproszone pole magnetyczne <0,02 µT
Gniazda

Standard schuko, niemagnetyczne, rodowane styki prądowe. Izolacja z wysokoudarowego, plastyfikowanego polimeru.

W wersji MF-Signature ponadto złocony styk uziemiający.

Płyta czołowa Wykonana ze stopu aluminium grubości 10mm, szczotkowana i eloksalowana, kolor: srebrny, czarny lub złoty szampański
Wejście 200-230V 50-60Hz
Klasa ochrony IP20
Pobór mocy <1W
Masa brutto/netto 19 kg / 16 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy 5 - 35°C
Inne Możliwość indywidualnej konfiguracji
Marka w ofercie Hi-Fi Sound Studio Ryszard Jasik, Nieporęt