PCC™: Power Conditioning Cord

Znaczenie, jakie ma w systemie przewód zasilający wciąż rośnie. Początkowo skupiano się na dużym przekroju żył oraz ekranowaniu celem uniknięcia tak wpływu zakłóceń zewnętrznych, jak i ich emisji do otoczenia. Z czasem zatroszczono się o ograniczenie RFI poprzez montaż pierścieni ferromagnetycznych. Później zauważono, że geometria przewodów oraz rodzaj izolatora wpływa na parametry indukcyjne, pojemnościowe i stratne kabla, co sprawia, że ma on skomplikowany przebieg impedancji w funkcji częstotliwości i nieliniową charakterystykę fazową – a to wpływa na to, jak przetwarzane są impulsy, stany nieustalone i wysokie harmoniczne.

Z prostego przewodnika ewoluował on więc w kierunku elementu uzdatniającego napięcie zasilające na potrzeby sprzętu elektronicznego i biorącego udział w kształtowaniu brzmienia całego systemu.

Kolejny krok, jaki stawiamy na tej drodze to instalacja, wewnątrz wtyczek, pasywnych elementów współdziałających z polem EM, a także o cechach pojemnościowych i indukcyjnych. A ponadto elementów przeciwprzepięciowych, które wraz z wcześniej wymienionymi podzespołami i czynnikami tworzą złożony układ RLC. Dochodzi wówczas do współdziałania elementów o parametrach skupionych z tymi o parametrach rozłożonych, co daje nową jakość w efektywności i zakresie działania.

Co istotne, system jest tak pomyślany, że większość energii pochodzącej z interferencji zamieniana jest na ciepło, a nie odprowadzana do sieci energetycznej, jak to ma miejsce w typowych rozwiązaniach. Zrezygnowaliśmy z zewnętrznych pierścieni, gdyż obejmują one, prócz żył, także ekran co ogranicza jego pożyteczne działanie. Jednocześnie zadbaliśmy, by oporność szeregowa kabli Power Conditioning Cord była znikoma (w najlepszych modelach nawet poniżej 2 miliohm!), co czyni je kompatybilnymi z każdym systemem i odbiornikiem energii, a lutowane złącza zapewniają najniższe straty i zapobiegają degradacji styku żyła-wtyk wraz z upływem czasu, przepływem prądu i naprężeniami mechanicznymi (zginanie kabla).

Przewody PCC tworzą holistyczny system wykorzystujący synergię kompleksu zjawisk i układów (oddziaływania magnetyczne, układy LC, absorbcja dielektryczna, efekt naskórkowości oraz filtracja dolnoprzepustowa przez elementy o parametrach skupionych i rozłożonych) dla efektywnej eliminacji zakłóceń i przepięć w szerokim paśmie częstotliwości RTV/GSM bez zwiększania rezystancji dla częstotliwości zasilającej 50/60Hz i pasma audio.