PCC™: Power Conditioning Cord

Znaczenie, jakie ma w systemie przewód zasilający wciąż rośnie. Początkowo skupiano się na dużym przekroju żył oraz ekranowaniu celem uniknięcia tak wpływu zakłóceń zewnętrznych, jak i ich emisji do otoczenia. Z czasem zatroszczono się o ograniczenie RFI poprzez montaż pierścieni ferromagnetycznych. Później zauważono, że geometria przewodów oraz rodzaj izolatora wpływa na parametry indukcyjne, pojemnościowe i stratne kabla, co sprawia, że ma on skomplikowany przebieg impedancji w funkcji częstotliwości i nieliniową charakterystykę fazową – a to wpływa na to, jak przetwarzane są impulsy, stany nieustalone i wysokie harmoniczne.

Z prostego przewodnika ewoluował on więc w kierunku elementu uzdatniającego napięcie zasilające na potrzeby sprzętu elektronicznego i biorącego udział w kształtowaniu brzmienia całego systemu.

Kolejny krok, jaki stawiamy na tej drodze to instalacja, wewnątrz wtyczek, pasywnych elementów współdziałających z polem EM, a także o cechach pojemnościowych i indukcyjnych. A ponadto elementów przeciwprzepięciowych, które wraz z wcześniej wymienionymi podzespołami i czynnikami tworzą złożony układ RLC. Dochodzi wówczas do współdziałania elementów o parametrach skupionych z tymi o parametrach rozłożonych, co daje nową jakość w efektywności i zakresie działania.

Co istotne, system jest tak pomyślany, że większość energii pochodzącej z interferencji zamieniana jest na ciepło, a nie odprowadzana do sieci energetycznej, jak to ma miejsce w typowych rozwiązaniach. Zrezygnowaliśmy z zewnętrznych pierścieni, gdyż obejmują one, prócz żył, także ekran co ogranicza jego pożyteczne działanie. Jednocześnie zadbaliśmy, by oporność szeregowa kabli Power Conditioning Cord była znikoma (poniżej 0,0035 ohm), co czyni je kompatybilnymi z każdym systemem i odbiornikiem energii, a lutowane złącza zapewniają najniższe straty i zapobiegają degradacji styku żyła-wtyk wraz z upływem czasu, przepływem prądu i naprężeniami mechanicznymi (zginanie kabla).

Przewody PCC tworzą holistyczny system wykorzystujący synergię kompleksu zjawisk i układów (oddziaływania magnetyczne, układy LC, absorbcja dielektryczna, efekt naskórkowości oraz filtracja dolnoprzepustowa przez elementy o parametrach skupionych i rozłożonych) dla efektywnej eliminacji zakłóceń i przepięć w szerokim paśmie częstotliwości RTV/GSM bez zwiększania rezystancji dla częstotliwości zasilającej 50/60Hz i pasma audio.