Części i podzespoły

W kondycjonerach Helion ReVolt zastosowanie znajdują liczne, czasem nietypowe lub specjalne, podzespoły. Niektóre z nich to:

  • Helion - samonaprawialne, imulsowe kondensatory polipropylenowe o ultraniskiej stratności

    kondensatory polipropylenowe o zdolnościach samonaprawczych i ultraniskich stratach dla częstotliwości energetycznej 50/60Hz. Tangens kąta stratności wynosi poniżej 0,0001, a więc jest jednym z najniższych możliwych do osiągnięcia. Ich wytrzymałość na szybkość zmian przebiegów napięciowych sięga 3000V/µs, co czyni je odpornymi także na zakłócenia mające charakter szpilek o bardzo stromych zboczach.

  • ceramiczne filtry magnetyczne wykonane ze specjalnych materiałów krystalicznych na bazie magnezu i niklu. Są one znacznie doskonalsze od popularnych ferrytów, a jednoczesnie ich charakterystyki nie ulegają degradacji w rzeczywistych warunkach pracy. Ma to miejsce np. przy znanych od dziesięcioleci materiałach nanokrystalicznych (szkło metaliczne), których dane wyglądają imponująco na papierze, ale nawet przy minimalnej asymetrii prądu (o co nietrudno przy wieloamperowych, energetycznych zastosowaniach) ich przenikalność, a za tym ich skuteczność, spada niemal do zera.

    Nasz materiał - dzięki m.in. specjalnej strukturze rozproszonej szczeliny powietrznej - linearyzuje zmianę indukcji w funkcji natężenia pola i uniezależnia ją od wartości przepływającego prądu. W ten sposób filtr zachowuje swą skutczność także przy silnych, asymetrycznych impulsach. Układy zbudowane w oparciu o te elementy nie bazują na ich indukcyjności (stanowiącej element filtru), ale na stratności (oporze) materiału. Dzięki temu zakłócenia nie są "odbijane" z powrotem do sieci, skąd mogłyby rozprzestrzeniać się do innych urządzeń, ale są tracone w postaci nieszkodliwego ciepła.

  • bezpieczniki hydrauliczno-magnetyczne aktywowane przez solenoid

  • ekrany kompozytowe zabezpieczające przed polem elektrostatycznym i magnetycznym

  • potrójnie ekranowane transformatory balansujące z rdzeniami CC-Core i szczeliną powietrzną wykonywane wyłącznie dla nas według naszej specyfikacji

.