Helion ReVolt

Ćwierćwiecze pierwszego zbudowanego przez nas kondycjonera dało nam asumpt do pewnego podsumowania i stało się jedną z przyczyn powstania nowej linii urządzeń – Helion ReVolt. Kondycjonerów tej serii nie dotyczą ograniczenia, związane z przewidywanymi preferencjami "grupy docelowej", nie muszą się mieścić w żadnym budżecie i nie jest istotne, jaki procent rynku zajmą. Ich zadaniem jest wytyczanie kierunków, którymi podążać będzie rozwój tej klasy urządzeń i płynna, synergetyczna współpraca z najwyższej jakości systemami z grupy high-end i top hi-fi.

Istnieje wiele systemów instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniające się czasy i normy, kolejne modyfikacje i niejednolita infrastruktura energetyczna powodują, że środowisko pracy urzadzeń audio-video w mieszkaniach i domach jest zawsze niewiadomą. Naszym zdaniem kondycjoner nie może być kolejnym elementem tej zagadki - powinien być rozwiązaniem. Ta idea ziściła się w pełni w modelu ReVolt. Dla funkcjonowania tego kondycjonera nie ma znaczenia do jakiej instalacji zostanie podłączony. Nawet ekstremalny błąd w konfiguracji linii zasilającej nie naruszy bezpieczeństwa użytkownika. Zapewnia to Isolated Ground System™, który powoduje, że obudowa kondycjonera nie ma styczności z energetycznymi obwodami wejściowymi i wyjściowymi urządzeń. Kondycjonery ReVolt nie są też uzależnione od działania czy rodzaju bezpieczników nadprądowych instalacji domowej, gdyż są w tym względzie samowystarczalne.

Kluczowe zadanie kondycjonera, czyli ochrona przed przepięciami, wyładowaniami i szpilkami o dużej mocy wzniesiona została na nowy poziom. Dotyczy to zarówno czasu reakcji na przepięcie (0,001ns) jak i zdolności do pochłaniania ogromnych impulsów podczas takiego zdarzenia (80 000 amperów, 1500 dżuli). Bloki złożone z elementów krzemowych oraz zawierających siatkę utlenionych metali wypełnioną strukturą ceramiczną potrafią zaabsorbować nawet 6kW mocy pochodzącej z przepięcia – przez ułamek sekundy potrzebny do odłączenia zasilania przez główny bezpiecznik (wyłącznik) kondycjonera. Niezawodność i precyzyjnie dobrane parametry tego ostatniego elementu nabrały więc ogromnej wagi.

W 1932 roku Heinemann wynalazł i opatentował wyłącznik hydrauliczno-magnetyczny aktywowany przez solenoid, pozwalający na kontrolowane wyzwalanie, zależne od wartości prądu i czasu jego przepływu, a to wszystko przy zachowaniu absolutnie minimalnej rezytancji szeregowej elementu. Dziś firma produkuje dla nas takie wyłączniki na nasze zamówienie i według naszej specyfikacji. Transformatory balansujące wyposażyliśmy zaś dodatkowo w zestaw zabezpieczeń termicznych, przeciwzwarciowych i przeciwprzeciążeniowych działających automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika. Cały kondycjoner pozbawiony jest więc tradycyjnych bezpieczników topikowych działających na zasadzie przepalanego drutu. Dzięki temu kondycjoner Helion ReVolt jest jednostką bezobsługową, a jednocześnie rezystancja wtrącona między wejście a wyjście jest niespotykanie niska – nie przekracza 0,008 oma. Praktycznie każda domowa instalacja elektryczna, nawet dedykowana, i wiele kabli zasilających ma większą oporność, co powoduje, że kondycjoner nie jest już ciasnym przewężeniem dla przesyłu silnych prądów.

By to osiągnąć konieczne było zastosowanie – prócz wspomnianych bezpieczników hydrauliczno-magnetycznych - okablowania o adekwatnym przekroju. Przetapiana, odprężana miedź elektrolityczna gatunku M1E w kalibrze 9 AWG została użyta na przewody prądowe, które zostały skrócone do absolutnego minimum. Dla porównania: ścieżki grubości 70µm na płytce drukowanej musiałyby mieć szerokość co najmniej 8,5cm, by dorównać przewodnością takiej żyle! Nawet w największych urządzeniach nie byłoby praktyczne prowadzenie tak monstrualnych ścieżek od wejścia do wyjścia. Dlatego zupełnie wyeliminowaliśmy płytki drukowane (PCB) z kondycjonera. Prąd płynie tylko przewodami miedzianymi – bez zatamowań w postaci mikronowej warstwy przewodnika naniesionej na płytkę drukowaną, która wtrącona w obwody wysokoprądowe działałaby jak odcinek ruchu wahadłowego na autostradzie – hamowałyby swobodny przepływ. Całość wykonana jest bezkompromisową techniką montażu przestrzennego, co skraca drogę pokonywaną przez prąd i minimalizuje impedancję linii. Wszystkie łączenia, w wersjach MF-Signature, wykonane są tylko za pomocą lutowania opatentowanym stopem eutektycznym z zawartością 3,7% srebra. Gwarantuje to nie tylko najniższe możliwe straty, ale i odporność na upływ czasu i korozję elektrochemiczną, która zagraża połączeniom kontaktowym – ściskanym i skręcanym.

Specjalną uwagę poświęciliśmy transformatorowi balansującemu. Ten krytyczny element ma za zadnie dostarczyć najwyższej jakości energię dla wrażliwych urządzeń, których pobór mocy jest stały, niezależny od głośności muzyki czy jasności obrazu. Takie komponenty, jak odtwarzacz CD/DVD, streamer, tuner czy przetwornik D/A przetwarzają sygnały o niskim poziomie i wielkiej częstotoliwości, są więc szczególnie narażone na nieidealność linii zasilającej.

Transformatory te produkowane są na nasze specjalne zamówienie wyłącznie dla nas, zgodnie z naszymi wymaganiamiami technicznymi. Dzięki szczelinie powietrznej mają one 10-krotnie większą odporność na asymetrię prądu lub podmagnesowanie prądem stałym, niż zwykłe transformatory. Wpływa to na zachowanie parametrów, w tym zapobieżenie magnetostrykcji odpowiedzialnej za głośność pracy elementu przy zmiennym obciążeniu. Potrójne ekranowanie elektrostatyczne i pojedyńcze magnetyczne, wykonane ze stali anizotropowej 2mm gwarantuje minimalne pole rozproszenia, poniżej 0,02µT. Ponadto transformator zapewnia niezbędną izolację galwaniczną i dodatkową, bardzo skuteczną filtrację – m.in. całkowitą eliminację potencjałów stałych – co w efekcie powoduje, że prąd dostarczany do źródeł cechuje się najniższymi zniekształceniami i najwyższym stopniem czystości i odporności na zakłócenia zewnętrzne.

Ground Loop Break to system łączeniowy mas odbiorników, którego funkcją jest ochrona przed zakłóceniami zbieranymi przez pasożytniczą pętlę uziemienia tworzącą się w systemach elektroakustycznych. Zakłócenia te przenikają do głośników powodując przydźwięk, buczenie, itp zjawiska ograniczające dynamikę i przeszkadzające w odbiorze treści. Istnienie lub brak kondycjonera w systemie nie wpływa na prawdopodobieństwo powstania pętli masy, ale tylko kondycjoner z GLB daje możliwość jej przerwania. Zadaniem przełączników GLB jest bowiem usunięcie szkodliwego połączenia zamykającego obwód niechcianej anteny wprowadzającej elektromagnetyczne śmieci do toru audiowizualnego. System GLB jest tak pomyślany, że pozwala na przerwanie pętli w dowolnym miejscu i w wielu punktach jednocześnie, co daje pełną kontrolę nad rozkładem połączeń.

By nie utracić ultraniskiej impedancji kondycjonera dla częstotliwości energetycznej 50Hz zastosowaliśmy gniazda przyłączeniowe o specjalnej konstrukcji. Zrezygnowaliśmy ze złoconych styków prądowych, gdyż złoto – choć jest idealnym materiałem na pokrycie kontaktów małosygnałowych - nie nadaje się do łączenia wysokich napięć i prądów (powstająca wtedy iskra niszczy warstwę złota). Element stykowy wykonany jest więc ze stopów miedzi o wysokiej sprężystości i poplaterowany rodem (Rh). Powłoka z tego metalu szlachetnego jest najlepszym rozwiązaniem przy łączeniu dużych napięć i prądów. Jest niewrażliwa na iskrzenie, przy tym sześciokrotnie odporniejsza na ścieranie, niż złoto, a jednocześnie ma dobrą przewodność, nie zużywa się i nie pokrywa tlenkami i siarczkami, jak srebro. Dodatkowo w wersjach MF-Signature styk linii uziemiającej, gdzie nie występują niszczące złoto napięcia i prądy, jest pozłacany dla najniższej rezystancji przejścia i pewnego kontaktu niezależnie od siły docisku i upływu czasu.

Zadbaliśmy o skuteczną filtrację przeciwzakłóceniową. Wielostopniowe, równoległe układy pasywne usuwające zakłócenia symetryczne i niesymetryczne działają bilateralnie, tzn. ograniczają również potencjalną emisję zakłóceń powstającą od strony odbiorników. Zastosowanie znalazły tu samonaprawialne kondensatory polipropylenowe o ultraniskiej stratności dla częstotliwości 50/60Hz (poniżej 0,0001) oraz wytrzymałości impulsowej rzędu 3000V/µs. Współdziałają one z ceramicznymi filtrami magnetycznymi, które zostały odsprzężone i zaekranowane nie tylko elektrostatycznie, ale również magnetycznie. To bardzo istotne, bo przy tak niskich częstotliwościach, jak energetyczna 50/60Hz główną drogą przenikania zakłóceń nie są sprzężenia elektrostatyczne (pojemnościowe), lecz magnetyczne. To zadanie powierzyliśmy wyżarzanej, anizotropowej, zimnowalcowanej blasze stalowej o łącznej grubości 3,5mm. Jest wycinana laserowo z dokładnością do 0,01mm i charakteryzuje ją brak pasm Lüdersa i wysoka przenikalność magnetyczna.

Wszystkie przedstawione cechy, technologie i rozwiązania stwarzają stabilną, bezpieczną i konfigurowalną platformę na której opiera się zasilanie całego systemu elektroakustycznego. Każdy egzemplarz kondycjonera montowany jest w EU, w całości ręcznie, pod nadzorem specjalistów z 30-letnim doświadczeniem zawodowym w branży. Modele tej linii wyróżnia zwarta, solidna konstrukcja, dzięki czemu są one masywne i bardzo odporne.

Specifications

Parameter Value
High-current sockets quantity 4
Continuous output current / output power 16A / 3800 W
Pulse output current / output power 240A / 40.7 kW
Internal continuous current capability 42A
Output resistance <0.008 ohm
Balanced transformer sockets quantity 2
Continuous output power, balanced transformer outputs 100W in total
Transformer type Balanced, air gap CC-core with triple shielding. Vacuum impregnated, hermetically isolated by copolimer composite. Equipped with shock and vibration absorbers.
Main circuit breaker Hydraulic-magnetic, solenoid activated, resetable
Automatic resetable transformer protection Yes
Response time 0.001ns
Energy absorbtion capability 1500J
Maximum sinking current 80 000 A
GLB™ switch for every socket Yes
Isolated Ground System (IGS™) Yes
Printed-Circuit-Board (PCB) Free Yes
Wiring 9 AWG, annealed electrolytic copper, M1E C10200 grade
All soldered connections In MF-Signature models only.
Soldering alloy Eutectic, 3.7%Ag eutectic or other on request.
Main filter block shielding

Copper (electrostatic) and anisotropic steel (magnetic).

MF-Signature models: pure silver (electrostatic) and anisotropic steel (magnetic).

Outer magnetic shielding 2mm anisotropic, cold rolled steel
Stray magnetic field < 0.02 µT
Sockets

Rhodium plated, non-magnetic, schuko standard, high-impact polymer casing.

MF-Signature models equipped with gold plated grounding contacts.

Faceplate Black, silver or champagne gold 10mm brushed aluminium
Input 200-230V 50-60Hz
Internal protection class IP20
Power consumption (no load) 5VA
Weight, netto/brutto 18 kg / 20 kg
Working temperature range 5 - 35°C
Other Units are customizable